Offerte aanvragen voor sloop/asbest werkzaamheden?Offerte aanvragen

Tekst Zorg voor het milieu

Zorg voor Milieu

Beleidskader voor milieubewustwording en duurzaamheid

Binnen de sectoren waarin de André Winkel Sloopwerken B.V. actief is, wordt steeds meer waarde gehecht aan milieubewustwording en duurzaamheid. Ook onze onderneming streeft naar continue verbetering van het milieubewustzijn door efficiënt om te gaan met grond- en hulpstoffen, relevante (milieu)wet- en regelgeving als uitgangspunt van haar beleid te maken.

Energiestromen en milieubelastende factoren

André Winkel Sloopwerken B.V. zoekt voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om de energiestromen en de daarbij behorende milieubelasting, zoals CO2 - emissie, als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en projecten te verminderen. We streven naar certificering conform NEN-EN-14001 - milieuzorgsystemen. Dit houdt in, dat binnen de onderneming alle energie stromen inzichtelijk zijn, de milieubelastende factoren (bv. geluid, trilling , stof, bodem- en luchtverontreiniging) bepaald zijn en op welke manier deze factoren beheersbaar worden gehouden. Door middel van dit certificaat (h)erkennen opdrachtgevers bedrijven die milieubewustwording en duurzaamheid serieus nemen.

Beleid

De zorg voor het milieu maakt deel uit van het totale beleid, door daar uiterst zorgvuldig mee om te gaan.
Milieu en duurzaamheid staan hoog op de agenda. Daarom is de André Winkel Sloopwerken B.V. actief om de energiestromen en dus de CO2-emissie te verlagen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een zuinig en goed onderhouden wagenpark, vergroting van het aandeel groene en hernieuwbare energie, voorlichting aan medewerkers over "Het nieuwe rijden/draaien" en "Good housekeeping" op het kantoor. Het moderne materieel en de vakmanschap van onze medewerkers maken geluids-, trilling- en stofarm slopen mogelijk. Tevens voorkomen deze verontreiniging van bodem en lucht.
Jaarlijks wordt het KAM-zorgsysteem getoetst aan de doelstellingen en de geleverde prestaties.

Realisatie

Het realiseren van het milieubeleid is door de André Winkel Sloopwerken B.V. bewerkstelligd door middel van "Milieu-aspecten en -effecten register" (MAER) als onderdeel van ons totale KAM-zorgsysteem. In dit zorgsysteem wordt het energieverbruik systematisch beoordeeld. Met de verbruiksgegevens wordt bepaald welke doeltreffende maatregelen worden getroffen om deze stromen en dus de emissie van CO2 te reduceren. Tevens worden de resultaten van energiebesparende maatregelen periodiek beoordeeld.

De milieubelastende factoren m.b.t. geluid, trillingen, stof, bodem en lucht worden met regelmaat gemonitord. Alle maatregelen zijn gericht om milieubelasting en klachten in te perken.

André Winkel Sloopwerken B.V. communiceert jaarlijks over haar milieubeleid. De bronnen voor het bepalen van de energiestromen worden jaarlijks verzameld, verwerkt en zijn allemaal beschikbaar. De communicatie vindt op verschillende manieren plaats. Zij draagt binnen het bedrijf bij aan milieu-bewustwording en daardoor ook inperking van de milieubelastende factoren.

Andre Winkel Sloopwerken b.v. logo
Andre Winkel Sloopwerken b.v.
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright © 2019 Andre Winkel Sloopwerken b.v. | Site-Index | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring

Designpro.nl | Z-IM